وبلاگ دانشجویان پزشکی ورودی ۹۰ سبزوار
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شعر طنز

رزم ویروس و رستم : (سرقت شده از وبلاگ دانشجویان محترم پزشکی 90 زاهدان)

کنون رزم virus و رستم شنو

دگرها شنیدستی این هم شنو

که اسفندیارش یکی disk داد
بگفتا به رستم که ای نیکزاد

در این
disk باشد یکی file ناب
که بگرفتم از
site افراسیاب

برو حال می کن بدین
disk هان!
که هم نون و هم آب باشد در آن

تهمتن روان شد سوی خانه اش
شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزد mini tower اش
بزد ضربه بر دکمه
power
اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت
مران
disk را در drive اش گذاشت

نکرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت
یکی
list از root دیسکت گرفت

در ان
disk دیدش یکی file بود
بزد
enter آنجا و اجرا نمود

کز ان یک
demo گشت زان پس عیان
به فیلم و به موزیک و شرح و بیان

به ناگه چنان سیستمش کرد
hang
که رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگر باره
reset نمود
همی کرد هنگ و همان شد که بود

تهمتن کلافه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد زد

چو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد که لیسانس رایانه بود

بدو گفت رستم همه مشکلش
وز ان
disk
و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش
یکی دیسک
bootable آورد پیش

یکی
toolkit اندر آن disk بود
بر آورد آن را و اجرا نمود

همی گشت
toolkit هارد اندرش
چو کودک که گردد پی مادرش

به ناگه یکی رمز
virus یافت
پی حذف امضای ایشان شتافت

چو
virus را نیک بشناختش
مر از
boot sector بر انداختش

یکی ضربه زد بر سرش
toolkit
که هر بایت ان گشت هشتاد
bit

به خاک اندر افکند
virus را
تهمتن به رایانه زد بوس را

چنین گفت تهمینه با شوهرش
که این بار بگذشت از پل خرش

دگر باره اما خریت مکن
ز رایانه اصلا تو صحبت مکن

قسم خورد رستم به پروردگار
نگیرد دگر
disk از اسفندیار

پیوندها
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 107545
سایر امکانات

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید